اطلاعات محصول

ویژگی ها

  • عمق محصول :تخت
  • نوع ابریز: بدون ابریز
  • رنگ محصول: سفید ساده/دکوری

 

وزن H G F E D C B A نوع
۱۷/۴ ۵۷ ۵۷ ۵۸ ۱۰۰ ۱۰۵ ۲۴۰ ۴۶۳ ۵۷۳ تخت/بدون ابریز